Page content

Angst

PWT logo los

ANGST

Achtergrond

Onze hedendaagse leefstijl veroorzaakt bij veel mensen een verhoogd stressniveau. De combinatie van psychische druk, te weinig of te eenzijdig bewegen en een ongezond voedingspatroon leidt steeds vaker tot moeheid, allerlei gezondheidsproblemen en een verminderd prestatieniveau.

Overgewicht, hoge bloeddruk, (beginnende) suikerziekte, een verhoogd cholesterolniveau en toegenomen ontstekingswaarden in het bloed zijn uitingen van het Metabool Syndroom, een grote risicofactor voor toekomstige ziekte en uitval. Door een verandering in leefstijl is veel winst te behalen, maar het valt mensen vaak zwaar om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Zie tevens Facebookpagina: @InstituteofHeartMath en @passendwerktips

HeartMath Instituut

 

Werkwijze

De HeartMath Methode biedt diverse programma’s voor groepen en individuen om hen te leren meer grip te krijgen op stress en hun manier van omgaan daarmee, zodat ze gericht kunnen werken aan een meer gezonde leefstijl. Dit leidt tot een toegenomen welbevinden en functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, en heeft ook een preventief effect.

De methode die HeartMath daarvoor inzet is innovatief, effectief en bovendien ook leuk:

In de HeartMath-programma’s staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaren de deelnemers hoe ze omgaan met stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. Ze oefenen met diverse interventietechnieken en leren hoe ze die in het dagelijks leven kunnen inzetten. De effecten zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle investering met een langdurig rendement.

Hartslag

Sinds 2008 trainen wij mensen middels de HeartMath methode.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat onze methode leidt tot minder stress, een betere gezondheid en ook tot hogere prestaties.

Voor meer informatie neem contact op: 06-161 387 43

of

vul het contactformulier in:

Contact

 

Klik gerust eens door onze categorieën heen: